top of page
זכויות נפגעי פעולות איבה
זכויות נפגעי פעולות איבה

* רצף האירועים מביא עימו עדכונים בכל רגע נתון, אנו עושים הכול על מנת להביא לכם את המידע בזמן אמת. נעדכן בכל שינוי.

כפל קצבאות מביטוח לאומי וגופים נוספים

נכה הזכאי, עקב אותו מאורע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף לאחד התגמולים הבאים, עליו לבחור באחד מהם:

• נכות כללית.

• כל תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה).

• פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים – אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי.

• פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה – אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה, או בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית.

לצורך הבחירה יש לחתום על הצהרה בדבר בחירתכם, וזאת בתוך שישה חודשים מהיום שנמסרה לכם ההודעה על החלטת הרשות המאשרת, או בתוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לכם ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות.  


למגישים ערר על החלטת הרשות המאשרת  – תוארך התקופה יותר משישה חודשים, אך לא יותר משלושה חודשים מתאריך קביעת דרגת הנכות לצמיתות. 


נכה צה"ל המקבל תגמול נכות ממשרד הביטחון ונפגע בפעולת איבה זכאי לתגמול נכות בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בזמן שירותו הצבאי ועקב השירות. עליו לפנות למשרד הביטחון, שם יקבעו לו דרגת נכות המורכבת משתי פגיעותיו (יש להודיע על כך לביטוח הלאומי).


חשוב שתדעו:

• אם לא חתמתם על הצהרה - ישולם לכם תגמול כנפגע פעולות איבה.

• זכות הבחירה בין שני התגמולים היא חד פעמית.

• אם החלטתם לבחור בפיצויים לפי חוק אחר, יהיה עליכם להחזיר את כל התשלומים וההטבות שקיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי כנפגעי פעולות איבה.


הגמלאות הבאות אינן נחשבות לתשלום כפל ולא חלה חובת בחירה לגביהן: 

o גמלה לעובדי מדינה או למשרתים בצבא קבע (פנסיה) - אם הפרישה לא הייתה בגלל הפציעה.

o במקרים שהזכאות לגמלה כנפגע איבה נובעת מכמה עילות, כמו נכה שבנו נספה בפעולת איבה.

o פיצויים מגרמניה על נזקי בריאות המשולמים על ידי משרד האוצרחברת לבנת פורן אתכם

במסגרת אי הוודאות חשוב לנו, בחברת לבנת פורן,  שתדעו מהן הזכויות של נפגעי פעולות איבה בזמן המלחמה.

אנחנו כאן עבורכם בכדי לסייע לכם לדעת את הזכויות הרפואיות שלכם ושל הקרובים אליכם.


יחד עם זאת, רצף האירועים מביא עימו שינויים ועדכונים בכל רגע נתון  וכך גם המידע שאנו מספקים לכם בעמוד זה . אנו עושים הכול על מנת להתעדכן בזמן אמת ומזמינים אתכם להתעדכן גם בעדכונים במפורטים באתרי ממשלה והביטוח הלאומי.  

הזכאות לזכויות תקום בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות כמפורט בחוק הביטוח הלאומי וכן כללי והנחיות המוסד לביטוח לאומי, חוק הנכים והדין החל בעניין.
  • המידע הנתון מעודכן נכון לתאריך 19/10/23 

  • המידע בסיוע אתר ביטוח לאומי

  • המידע אינו מהווה יעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page