top of page

קצבת נכות לנפגעי איבה

זכויות נפגעי פעולות איבה
זכויות נפגעי פעולות איבה

* רצף האירועים מביא עימו עדכונים בכל רגע נתון, אנו עושים הכול על מנת להביא לכם את המידע בזמן אמת. נעדכן בכל שינוי.

קצבת נכות לנפגעי פעולות איבה לפי אחוזי נכות

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות כלשהי ודרגת נכותם שנקבעה היא 10% לפחות, זכאים לתגמולים. התגמולים משולמים כמענק חד פעמי או כתגמול חודשי, בהתאם לדרגת הנכות.

חשוב לזכור שמעבר לפגיעה פיזית שבה הפצוע מאושפז או מקבל טיפול רפואי, ישנם אנשים שהנכות שלהם היא "שקופה" על פניו לא ניתן לראות אותה, כמו למשל פגישה בנפש!

זו אינה בושה לקבל טיפול רפואי במידה ואתם חשים בחרדה, פחד או בתסמיני טראומה. רבים מהאנשים "סוחבים" עימם את הפגיעה הנפשית ומתביישים להוכיח את מצבם.תגמולי הנכות 

מענק חד פעמי

למענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%. המענק ישולם לאחר שחלף המועד להגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. אם הוגש ערעור, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש.

סכום המענק מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו על ידי הוועדה הרפואית.

לדוגמא : מי שנקבעה לו דרגת נכות 10 זכאי ל- 57,353 ש"ח 

מי שנקבעה לו דרגת נכות 19 זכאי ל- 216,932 ש"ח ניכוי המענק עקב שינוי בדרגת הנכות

אם נקבעה לנפגע דרגת נכות שאינה עולה על 19% ושולם לו מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר, עקב החמרה במצב הרפואי הקשורה בפגיעת האיבה, הועלו לו אחוזי הנכות ל - 20% ומעלה, ינוכה המענק מהתגמול החודשי שישולם החל ממועד תחילת הנכות החדשה.

תגמול נכות חודשי

לתגמול נכות חודשי זכאים נכים מפעולת איבה, שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה.הזכאות לתגמול היא מיום תחילת הנכות."השכר הקובע" לחישוב סכום התגמול החודשי הוא -  150.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי 5,310.47 ש"ח  (נכון ל-01.01.23)

לנכה מפעולת איבה ישולם תגמול לפי אחוז דרגת הנכות שנקבעה לו כפול השכר הקובע:

לדוגמא: דרגת נכות 20=  1,062.09 ש"ח

דרגת נכות מעל 100= 7,434.66 ש"ח

תוספות

 תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת (100%+) 

תוספת של  40% על התגמול החודשי משולמת לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה הבאים: פרפלגיה; קטוע שתי רגליים או שתי ידיים; עיוורון מוחלט (בשתי העיניים); כוויות קשות (100% ומעלה); פגוע במערכת העצבים הסובל מהפרעות חמורות בתפקוד; קטוע רגל עם פגיעה נוספת בשתי הידיים.

 

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה שהגיעו לגיל פרישה 

נכה שהגיע לגיל פרישה מעבודה (ואינו מקבל תגמול לנכה נצרך או תוספת תגמול לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת) זכאי לתוספת של 10% על התגמול החודשי המשולם לו.


 תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בני 55 ומעלה (תוספת לנכה מבוגר)

תוספת התגמול משולמת לנכים בדרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בהגיעם לגיל 55, ולנכים בדרגת נכות בשיעור 40% - 49% בהגיעם לגיל 57. גובה התוספת מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת נכות 100%, והיא גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגילו של הנכה. 

אחוז התוספת ואחוז הנכות לפי גיל

לדוגמא מי שבגילאי 55-57 ודרגת הנכות שלו היא בין 50%-100% יקבל תוספת של 7%

דוגמא נוספת : גילאי 59 ומעלה עם אחוזי נכות 50%-100% יקבלו תוספת של 21%

שימו לב: נכים המקבלים תגמול לנכה נצרך, תגמול לנכה מחוסר פרנסה או תגמול לטיפול רפואי מעל 90 יום, אינם זכאים לתוספת תגמול.


 תגמולים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות

נכים, שעקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה, לא מצליחים לחזור למעגל העבודה, ואין להם הכנסה מספקת למחייה, יכולים להיות זכאים לאחד מהתגמולים הבאים:

1. תגמול נצרך 

תשלום לנצרך הוא תגמול שנועד להעניק אמצעי קיום לנכה שאינו מתאים לשיקום ואינו יכול לעבוד למחייתו בגלל נכותו המוכרת מאירוע האיבה. תגמול זה משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי.

התנאים לקבלת תגמול לנצרך הם:

• נכה שדרגת נכותו הקבועה היא 50% ומעלה והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.

• גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.

• הנכה אבד את כושרו להשתכר למחייתו.

• ניסיונות לשיקום תעסוקתי של הנכה לא הצליחו.

• הנכה אינו בר שיקום (אינו יכול להגדיל הכנסתו מעבודה) עקב נכותו המוכרת.

• הכנסות:

- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על  שכר המינימום 5,571.75) ₪) 

- אם ההכנסה מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 11,870 ש"ח - יקוזז לנכה מתגמול הנצרך מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

- נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על  11,870 ש"ח אינו זכאי לתגמול נצרך.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).


2. תגמול מחוסר פרנסה

 תשלום למחוסר פרנסה הוא תוספת לתגמול הנכות החודשי, המיועדת לנכים הנמצאים בתהליך שיקום מקצועי וצפויים להשתלב במעגל התעסוקה בעתיד הקרוב.

תקופת הזכאות נקבעת בהתאם להתקדמות הנכה בתהליך השיקום התעסוקתי.

התנאים לקבלת תגמול למחוסר פרנסה הם:

• נכה שדרגת נכותו 20% ויותר (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996).

• גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.

• הכנסות:

- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על 2,655.24 ש"ח החל ב- 01.01.2023.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות (מלבד אבטלה), והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 

- קצבת אבטלה מהווה כפל עם תגמול זה.

• הנכה הוכיח שעשה כל אשר ביכולתו כדי להשיג הכנסה או להגדילה:

- נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בתוך שבוע מיום היותו מחוסר פרנסה, וממשיך להירשם כדורש עבודה.

- לא סירב לקבל עבודה שהוצעה לו על ידי לשכת התעסוקה, ומוכיח כי הוא עושה נסיונות להשתלב בעבודה.

- נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה.

הערות: נכה שסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו 40% ויותר, ועדיין לא מצא עבודה, זכאי לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של מקסימום 6 חודשים, הסמוכים למועד סיום לימודיו.

שימו לב: תגמול מחוסר פרנסה מוגבל לתקופה של מקסימום 24 חודשים.3. תגמול מיוחד (רמה 6)

 תגמול זה מיועד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש, שנכותם פחותה מ- 50%, אולם הם אינם יכולים לעבוד למחייתם בגלל נכותם המוכרת. התגמול המיוחד מאושר לתקופה של עד שנה אחת. אולם, ועדה מיוחדת יכולה להאריכה עד לתקופה של 3 שנים.

התנאים לקבלת תגמול מיוחד ברמה 6 הם:

• נכה בעל דרגת נכות בשיעור 49%-20% (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996), שמתוכם לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.

• גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, והוא טרם הגיע לגיל פרישה.

• איבד את כושרו להשתכר למחייתו.

• נסיונות לשיקום תעסוקתי של הנכה לא הצליחו.

• אינו בר שיקום (אינו יכול להגדיל הכנסתו מעבודה) עקב נכותו המוכרת.

• הכנסות:

- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על  שכר המינימום (5,571.75 ש"ח )

- אם ההכנסה מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 11,870 ש"ח - יקוזז לנכה מתגמול הנצרך מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

- נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על 11,870 ש"ח אינו זכאי לתגמול זה

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).


4. תגמול מיוחד רמה 2 (עקב פרישה)

תגמול זה נועד לנכים שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני שהגיעו לגיל הפרישה בגלל נכותם המוכרת. התגמול משולם כתוספת לתגמול הבסיסי.

התנאים לקבלת התגמול הם:

• הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

• בעל דרגת נכות בשיעור 35% - 49% בכל סוגי הפגיעה, או נכה פגוע ראש / נפש שאחוז נכותו עקב פגיעה זו הוא 20% ומעלה. 

• רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי.

• הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.

• הכנסות:

- הכנסות הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינן עולות על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).

- גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל בו פרש הנכה מעבודתו.


5. תגמול פרישה מוקדמת

תגמול זה נועד לנכים בעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, שעדין לא הגיעו לגיל הפרישה, ונאלצו לפרוש מעבודתם בגלל נכותם המוכרת.


התנאים לקבלת התגמול הם:

• הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

• בעל דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בגין הפגיעות הבאות: פגיעה בגפיים תחתונות, פגיעה באגן הירכיים, פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השדרתית, פגיעה במעוד השדרה עם נזק בעמוד השדרה הצוארי.

• רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי בגין נכותו המוכרת.

• הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עובדה או עסק.

• הכנסות:

- הכנסות הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינן עולות על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).

- גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל בו פרש הנכה מעבודתו.
מצורף עלון של הביטוח הלאומי לכללי הזכאות עבור על תגמול ותגמול בכפוף לכללים שנקבעו. לעלון לחצו


חברת לבנת פורן אתכם

במסגרת אי הוודאות חשוב לנו, בחברת לבנת פורן,  שתדעו מהן הזכויות של נפגעי פעולות איבה בזמן המלחמה.

אנחנו כאן עבורכם בכדי לסייע לכם לדעת את הזכויות הרפואיות שלכם ושל הקרובים אליכם.


יחד עם זאת, רצף האירועים מביא עימו שינויים ועדכונים בכל רגע נתון  וכך גם המידע שאנו מספקים לכם בעמוד זה . אנו עושים הכול על מנת להתעדכן בזמן אמת ומזמינים אתכם להתעדכן גם בעדכונים במפורטים באתרי ממשלה והביטוח הלאומי.  

הזכאות לזכויות תקום בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות כמפורט בחוק הביטוח הלאומי וכן כללי והנחיות המוסד לביטוח לאומי, חוק הנכים והדין החל בעניין.
  • המידע הנתון מעודכן נכון לתאריך 19/10/23 

  • המידע בסיוע אתר ביטוח לאומי

  • המידע אינו מהווה יעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page