top of page

קִצְבַּת נְכוּת כְּלָלִית

קצבת נכות כללית נועדה להבטיח את הכנסתו של מי שעקב נכותו אבד או צומצם כושר השתכרותו. ב-2009 תוקן חוק הביטוח הלאומי במטרה לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבודה. תיקון החוק נועד בראש ובראשונה לעודד בעלי מוגבלויות לצאת ולהשתלב בשוק העבודה. אדם זכאי לקצבת נכות כללית אם בעקבות מצבו הרפואי איבד למעלה מ-50% מכושרו להשתכר.


הקצבה ניתנת מגיל 18 ועד גיל פרישה ועל- מנת להיות זכאי לקצבה יש לעמוד במספר קריטריונים מצטברים:

· נכות רפואית בשיעור של 60% (בתנאים מסוימים מספיקה גם נכות רפואית בשיעור 40%)

· איבוד הכושר להשתכר בכל עבודה סבירה או שכושר ההשתכרות צומצם ב-50% לפחות

· הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,122 ש"ח ברוטו


גובה הקצבה החודשית הבסיסית נע בין 1,908 ₪ ל- 3,321 ₪ לקצבה מלאה. (סכומים מעודכנים נכון ל01.01.2020)

כמו כן, עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק ניתן לקבל "תוספת תלויים" שזה למעשה תשלום נוסף בגין בני משפחה התלויים למחייתם במקבל הקצבה.


בנוסף ישנן הטבות והנחות נוספות הנלוות לקצבה כמו שיקום מקצועי, הנחה במיסי ארנונה, הנחה בשירותי טלפון ועוד.


באם יש שאלה בדבר הקשר הסיבתי הרפואי בין מחלה מסוימת לבין סביבת העבודה או חשיפה לחומרים שונים – רצוי להיוועץ ברופא המכיר היטב את נושא מחלות המקצוע.

למידע נוסף על נכות כללית (קישור לדף "נכות כללית")

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page