top of page

עיזבון

עיזבון הוא כלל הנכסים, הזכויות, והחובות של אדם שנפטר, המועברים ליורשיו או למוטבים בהתאם לצוואה או לחוקי הירושה. העזבון כולל נכסי דלא ניידי (כמו נדל"ן), נכסים ניידים (כמו כסף, מכוניות, תכשיטים), חשבונות בנק, מניות, חובות, והתחייבויות אחרות שהיו בבעלותו של הנפטר.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page