top of page

נְכוּת לצְמִיתוּת

נכות לצמיתות או נכות צמיתה, מוגדרת כנכות קבועה למשך כל חיי הנפגע. מדובר בדרגת נכות או אחוזי נכות לצמיתות, שנקבעים על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. נכות צמיתה נקבעת על ידי הוועדה הרפואית כאשר זו מוצאת כי מצבו הרפואי של הנפגע והליקויים שלו הינם קבועים ולא צפויים להשתנות בעתיד.


נכות לצמיתות, בדומה לנכות זמנית, נקבעת בהתאם לליקויים הרפואיים אשר הוגדרו בספר התקנות (ליקויים) של המוסד לביטוח לאומי. במסגרת תהליך קביעת נכות צמיתה, רופא הוועדה בביטוח הלאומי קובע את אחוזי הנכות על פי כלל לפי ספר התקנות. בנוסף לגובה אחוזי הנכות הרופא קובע את תאריך תחילתה של הנכות והאם היא זמנית או קבועה. יש לציין כי נלקחים משתנים נוספים בקביעת הנכות הצמיתה- לדוג' אם הנפגע יכול להמשיך לעבוד, להשתכר ולכלכל את עצמו, או שמא הוא איבד את היכולת הזו לתמיד.


מהו התוקף של אחוזי נכות לצמיתות?

בשונה מנכות זמנית – דרגת נכות רפואית לצמיתות או דרגת נכות נפשית לצמיתות, אינן דורשות חידוש מעת לעת. עם זאת, בשלב כזה או אחר, הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי רשאית לזמן את המבוטח לדיון ולפתוח את התיק שלו על מנת לבחון את מצבו מחדש. בבדיקה כזו תבחן הוועדה על פי רוב אם חל שיפור במצב הנפגע ואם יכולת ההשתכרות שלו השתפרה. ישנם מקרים בהם למרות הנכות שהוכרה לנפגע, הוועדה תקבע שיש לו יכולת לעבוד בסוג או היקף מסוים של עבודה, ובמקרה כזה יכול לחול שינוי בדרגת הנכות.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page