top of page

מִבְחַן תְּלוּת (ADL)

מבחן התלות, או בשמו המקצועי ADL הינו הערכה תפקודית המתבצעת כחלק מתהליך קבלת קצבת סיעוד מחברת ביטוח או שרותי סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.


באמצעות מבחן זה נבחנת רמת התפקוד והעצמאות של החולה בביצוע פעולות יומיות ושגרתיות, הנבדק מתבקש להראות כיצד הוא מתלבש או פושט את בגדיו, כיצד רוחץ את פניו/ידיו, מפעיל מיקרוגל, חותך מזון ועוד. נבדקים רבים מתארים את הבדיקה כחוויה משפילה במיוחד במהלכה הם נדרשים לבצע פעולות אינטימיות אשר מביאים למצבי מבוכה, עימותים ולעיתים אף שלילת זכויות. בסיום הבדיקה, מי שביצע את הבדיקה מגיש את התרשמותו לגבי הפגיעה ברמת התפקוד והיקפה, ומעביר את המלצותיו לביטוח לאומי או לחברת הביטוח. לכל פעולה ניתן ניקוד מספרי המעיד על רמת התפקוד.

ע"פ סך הניקוד שיינתן תיקבע מידת העצמאות של החולה ומתוכו ייגזר גובה הפיצוי.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page