top of page

דֶּרֶג שֵׁנִי

בקשות לקביעת אחוזי נכות/תביעות במוסד לביטוח לאומי  מוגשות על פי רוב בשני דרגים : דרג ראשון– תביעה ראשונה בנושא מסוים ודרג שני– ערעור על ההחלטה שהתקבלה בדרג הראשון.

הדרג השני הינו דרג גבוה יותר מהדרג הקודם הדן בערר המוגש כנגד החלטת הוועדה.

הזכות להגשת הערר מוגבלת בזמן. בדרך כלל  יש להגיש את הבקשה לערעור תוך 60 יום מקבלת ההחלטה הראשונית.

במסגרת התביעה לדרג שני, יש להבין מהן הסיבות לדחייה וללמוד את נימוקי הוועדה בדרג הראשון.

לאחר שנמצאו סעיפים בהם לדעת התובע לא נקבעה לו נכות רפואית התואמת את מצבו האמיתי יש להגיש מסמכים רפואיים שיכולים לחזק את הטענה בדבר אי קביעת אחוזי נכות התואמים את המצב לאישורו.

בהגשת תביעות לדרג שני לחוות הדעת הרפואית יש משמעות רבה כאשר בדרך כלל הרופא החתום על חוות הדעת מפרט את הסיבות בגינן יש אי הסכמה להחלטת הוועדה מדרג ראשון. חוות דעת מדויקת יכולה במקרים רבים להביא למהפך בהחלטת הביטוח הלאומי מאי זכאות לזכאות.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page