top of page

אִי כּוֹשֵׁר

אי כושר הינה דרגה המעידה על מידת השפעתו של הליקוי הרפואי על הכושר התפקודי של האדם לעבוד ולהשתכר.


בקביעת דרגת אי-הכושר להשתכר מתחשבים באיזו מידה הליקויים של האדם משפיעים על כושרו לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו (לעבודה מלאה או חלקית) ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (לפי השכלתו, כושרו הגופני ומצב בריאותו).


פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יקבע את דרגת אי הכושר לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. פקיד התביעות רשאי אף לקבוע אי כושר לזמן מוגבל במידה והמצב הרפואי של המבוטח אינו יציב. בתום פרק הזמן שנקבע תיבדק שוב דרגת אי הכושר.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page