top of page

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

קצבת ניידות

חשוב שתדעו מהי חשיבותו של נושא הניידות וכיצד הוא בא לידי ביטוי במסגרת הזכאויות השונות שמעניק המוסד לביטוח לאומי.


חשיבותה של הניידות והתייחסות ביטוח לאומי לנושא

ניידות מהווה פרמטר משמעותי בתפקוד היומיומי של אנשים בכלל, ושל אנשים עם מוגבלות ברגליים ובתנועתיות בפרט. במסגרת ביטוח לאומי ניידות מקבלת התייחסות מיוחדת, שבאה לידי ביטוי במתן גמלת ניידות – סל הטבות שמטרתו לסייע לאנשים עם מוגבלות הפוגעת בניידותם. הגמלה נועדה לאפשר לאדם המוגבל להתנייד ממקום למקום ללא תלות בזולת. במתן הטבות ניידות ביטוח לאומי מבקש לעודד מוגבלים בניידות להשתלב בשוק העבודה חרף קשייהם. בהתאם לכך, אנשים עם מוגבלות שיוצאים לעבוד זוכים להטבות גדולות יותר לעומת מי שאינם עובדים.


מי זכאי לקבל גמלת ניידות ביטוח לאומי?


הזכאות לקבלת הטבות ניידות נקבעת עפ"י 3 קריטריונים עיקריים:

גיל – ניתן להגיש בקשה לניידות מגיל 3 ועד גיל 67, שנקבע בהקשר זה כגיל פרישה לנשים וגברים כאחד. במקרה של ילדים – הוריהם יגישו את הבקשה עבורם.


המוגבלות הרפואית – מוגבלות רפואית במקרה ניידות מתייחסת לאנשים עם ליקויים ברגליים, שמגבילים אותם בניידותם. בהקשר לקריטריון זה של ניידות ביטוח לאומי קבע והגדיר מראש רשימת ליקויים. בהתאם לרשימה זו, ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קובעת אם המגיש עומד בקריטריון הרפואי.


דרגת המוגבלות – זהו הקריטריון המזכה לפיו נבחנת דרגת המוגבלות של המגיש, ובהתאם לה נקבעת זכאותו לסל הטבות ניידות. דרגת המוגבלות המינימלית לקבלת ההטבות הינה 40% לבעלי רישיון נהיגה בתוקף ו-60% לחסרי רישיון נהיגה תקף. העדיפות לבעלי רישיון נובעת מכך שסל הניידות נועד לסייע להוצאות הקשורות ברכב איתו מתניידים ממקום למקום.


גמלת ניידות – הכירו את סל ההטבות

גמלת ניידות כוללת סל הטבות הניתנות לאדם עם מוגבלות, שהוכר ע"י משרד הבריאות וביטוח לאומי כזכאי לכך. כל ההטבות נועדו לסייע בניוד האדם המוגבל ממקום אחד למשנהו. חלק מההטבות כדוגמת הלוואה עומדת למימון מיסי הרכב, החזר הוצאות עבור התקנת אבזור ברכב או לימוד נהיגה ברכב עם אבזור מיוחד – נוגעות אך ורק לבעלי רכב. חלק מהן ניתנות גם לאנשים שאין בבעלותם רכב, וזאת לצורך מימון הוצאות הניידות.


ההטבות המרכזיות הכלולות בגמלת הניידות


קצבת ניידות חודשית

הינה הטבה מרכזית בסל ניידות ביטוח לאומי, שנועדה לסייע להוצאות ניידות בלבד. קצבה זו אינה מהווה תחליף לקצבת נכות וניתנת בנפרד ממנה. היא מסייעת לנכים לנוע ממקום למקום, תוך התחשבות באלה העובדים ומשתכרים למחייתם. קצבת הניידות כוללת הוצאות ניידות לבעלי רכב כגון דלק, ביטוח וכו', וכן הוצאות לחסרי רכב כגון הוצאות תחבורה ציבורית. גובה קצבת הניידות מתעדכן מדי שנה בהתאם לשינויי המחירים בשוק ביטוחי הרכב, הדלק, האחזקה והתיקונים. הסכום לו זכאי בעל רכב נקבע בהתאם לפרמטרים שונים כמו מצבו הרפואי, אחוז המוגבלות שלו, סוג הרכב המתאים לו, עובד או לא עובד (התנאי הוא לפחות ותק של 6 חודשים בעבודה), מינימום השתכרות, המרחק מביתו לעבודה, שימוש בכיסא גלגלים הדורש תוספת מתקן הרמה ועוד.קצבת ניידות לחסר רכב

כאמור, ישנם מקרים בהם תשולם קצבת ניידות לחסר רכב שהוכר כמוגבל בניידות, וכן לבעל רכב שרכבו מושבת. זאת על מנת לממן הוצאות תחבורה ציבורית, הסעות ועוד.

קצבת ניידות לחסר רכב ניתנת למי שמשתכר מעל 2,222 ₪ לחודש, שמלאו לו כבר 18, ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות. לקצבה זכאים גם חסרי רכב שאינם עובדים, כל עוד מלאו להם 18 שנים, יש להם 100% מוגבלות בניידות ו/או נקבע ע"י ועדה רפואית שהם זקוקים לכיסא גלגלים, וכן יש להם זכאות לקצבת שירותים מיוחדים. ישנם תנאים מסוימים בהם קצבת הניידות משולמת גם לחסרי רכב שלא משתכרים ולא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.


קצבת ניידות לילד נכה

קצבת ניידות לילד נכה ניתנת לקטינים מגיל 3 המקבלים קצבת ילד נכה, שהינם מוגבלים בניידות בשיעור 80% לפחות בהתאם לרשימת הליקויים של המוסד לביטוח לאומי, או שנזקקים לכיסא גלגלים עפ"י קביעת ועדה רפואית.

הקצבה תינתן גם לקטינים שלא מקבלים קצבת ילד נכה, באם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות והם שוהים במוסד למטרות לימודיות, חברתיות וכו', ומתניידים אליו וממנו ברכב מנועי לפחות 6 פעמים בחודש.

לקצבה זכאים גם קטינים מתחת לגיל 3, במידה ומדובר באחים שגרים באותה דירה, ושנקבעה לכל אחד מהם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות.

במקרה שבו הוועדה הרפואית קבעה לילד מוגבלות בניידות בשיעור נמוך מ-80% – המשפחה תידרש לבחור בין קצבת ילד נכה לקצבת ניידות. כמו כן, אם משפחת הילד רכשה רכב באמצעות הטבת הלוואה עומדת, וההלוואה טרם הוחזרה – אין אפשרות לעבור מקצבת ניידות לקצבת ילד נכה.


הלוואה עומדת לרכישת רכב

הטבה זו מעניקה הלוואה עומדת למימון מיסי הרכב לצרכי רכישת רכב חדש. ההלוואה אינה ניתנת עבור מחירו הכולל של הרכב אלא עבור המיסים בלבד. הטבה זו ניתנת לכל מי שנקבעה זכאותו לקבל גמלת ניידות – הן מי שבידו רישיון נהיגה תקף והן חסרי רישיון המתניידים בעזרת מורשה נהיגה.פטור מאגרת טסט וזכאות לתו חניה

הטבה זו ניתנת אוטומטית עם הכרת המוגבל בניידות כזכאי לסל ניידות. כמו כן, זכאים לה אלו שדרגת נכותם נקבעה כ-40% ע"י משרד הבריאות וכן כאלה שנקבע כי נזקקים לכיסא גלגלים כדי להתנייד. הרציונל להטבות אלו הינו לאפשר לאנשים המוגבלים בניידותם סביבה נגישה בה יוכלו לנוע בצורה עצמאית, נוחה ובטוחה.


איך ולמי מגישים בקשה לגמלת ניידות?

תהליך הבקשה לגמלת ניידות מתבצע בשני שלבים: תחילה מול משרד הבריאות, ובהמשך מול ביטוח לאומי. משרד הבריאות, באמצעות ועדה רפואית מטעמו, אחראי לקביעת המוגבלות ושיעורה ולהחלטה על הזכאות, ואילו המוסד לביטוח לאומי מטפל במימוש הזכאות.הגשת הבקשה למשרד הבריאות לצורך קביעת מוגבלות בניידות

תהליך הגשת הבקשה לגמלת הניידות מתחיל מול ועדה רפואית מחוזית מטעם משרד הבריאות, שבסמכותה לקבוע אם הפונה מוגבל בניידות ובאיזה שיעור. לפיכך, הצעד הראשון הוא פנייה לוועדה באמצעות הגשת טופס בקשה לקביעת מוגבלות בניידות. לטופס זה יש לצרף מסמכים, הכוללים חוות דעת רפואית עם פירוט הליקויים בגינם הוגשה הבקשה. ישנם מקרים בהם הוועדה דוחה את הבקשה כבר בשלב זה כאשר היא מוצאת שהפונה אינו עומד בקריטריונים להגשתה. במידה והפונה נמצא ראוי, הוועדה תזמן אותו לבדיקה גופנית שתיערך ע"י רופאיה. בבדיקה זו הם יבדקו את יכולת ההליכה שלו ויעריכו את שיעור מגבלת הניידות שלו. במידה והוועדה תקבע לפונה שיעור מוגבלות המזכה אותו בקצבת ניידות, הוא יצויד בפרוטוקול הוועדה ויוכל להמשיך בתהליך הגשת התביעה לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.


ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

במקרים בהם הוועדה דוחה את הפנייה או קובעת לפונה שיעור מוגבלות שאינו מזכה בקצבה, ניתן לערער על ההחלטה בפנייה לוועדה הרפואית לעררים לענייני ניידות. ועדת העררים יכולה לשנות את ההחלטה המקורית בהתאם לבדיקה רפואית נוספת ובהסתמך על מסמכים רפואיים שיוצגו בפניה. במידה וגם הוועדה לעררים אינה מוצאת את הפונה כזכאי לגמלה, ניתן לערער על החלטתה בערכאות שיפוטיות.תהליך הגשת התביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי

לאחר קביעת אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בסל ניידות, יש להמשיך את התהליך בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי למימוש הזכאות. יש לצרף לתביעה מסמכים רפואיים ואחרים שיוכיחו את הזכאות, כדוגמת אישורים ממקום העבודה, אישור לימודים וכיו"ב. המוסד יקבע את הרכב הגמלה וסכומי ההטבות בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית ולבדיקות נוספות שיערוך. חשוב לדעת כי גם כאשר הוועדה קבעה לאדם כלשהו מוגבלות בניידות בשיעור המזכה אותו בגמלת ניידות, ביטוח לאומי יכול לדחות את התביעה מטעמים שונים שיפורטו על ידיו.

יש להגיש את הבקשה לביטוח לאומי לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת החלטת הוועדה הרפואית. בקשה המוגשת בטווח זה תזכה את הפונה בתשלום רטרואקטיבי של קצבת הניידות החל מה-1 בחודש בו הוגשה הבקשה לוועדה הרפואית. מאידך, במידה והבקשה לביטוח לאומי לא תוגש בזמן – תשולם לפונה קצבה רטרואקטיבית עבור תקופה של חודשיים בלבד.ערעור על דחיית התביעה מצד הביטוח הלאומי

ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, ובמקרה של דחייה גם מצידו ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה. את הערעור על החלטת הביטוח הלאומי יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה, ועל החלטת בית הדין האזורי ניתן להמשיך בערעור לבית הדין הארצי לעבודה.


חשוב שתדעו- אנחנו כאן כדי לספק סיוע במימוש הזכאות לגמלת ניידות!Kommentare


כל הקטגוריות במגזין

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page