top of page

מס הכנסה  – חולי סכרת אשר שיעור הנכות שנקבע להם הוא 90% או יותר, זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה. שיעור נכות כה גבוה נקבע לחולים שנפגעו מסיבוכי סכרת אן שהם סובלים ממחלות אחרות המקנות שיעור נכות גבוה.

בקשה לפטור ממס הכנסה מוגשת לפקיד השומה אולם ההערכה הרפואית ,קביעת שיעורי הנכות , מתבצעת על ידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. כפילות זו מקשה, לעיתים, על מי שאינו מנוסה במגעים עם הרשויות, כבר בשלבי הגשת הבקשה.

המעקב אחר התהליך כולו ואבטחת מיצוי הזכויות של החולה דורשים ידע מקצועי סבלנות ולעיתים נחישות  כדי להבטיח שאכן כל הנתונים הועלו בפני הוועדות וניתנה להן תשומת לב ראויה והן פורשו נכון, לטובת החולה, וכל זכויותיו נשמרו.


חברות ביטוח  – חולי סכרת  אשר דאגו בעוד מועד, הם או המעביד, לביטוח אובדן כושר עבודה, יכולים להנות מדמי הביטוח לאחר שחלו. עליהם להוכיח שכושר עבודתם נפגע ואינם יכולים להמשיך בעיסוקם הקודם או בעיסוק סביר אחר. ניסוח זה המקובל בפוליסות ביטוח הוא לעיתים מוקש כיון שיכול  להיות וויכוח מר מהו "עיסוק סביר". אדם שהיה מנכ"ל חברה, האם להיות שומר בכניסה לבניין משרדים הוא עיסוק סביר עבורו.  ככל שהדברים נשמעים מוזרים לאוזן בלתי מקצועית, זו לעיתים המציאות. לכן פעמים רבות נדרש סיוע מקצועי כדי לקבל את הזכויות המוקנות בפוליסת הביטוח, קצבת אובדן כושר עבודה ,עד 75% מגובה השכר הממוצע לכל תקופת הכיסוי של הפוליסה.


קרנות פנסיה  – חולי סכרת שכושר עבודתם נפגע ,מלא או חלקי, זכאים לפנסיית נכות. תשלומי הפנסיה מתחילים לאחר סיום תקופת ימי המחלה המשולמים על ידי המעביד. הפנסיה משולמת לנכים שעדיין לא הגיעו לגיל פנסיה. בתקופת תשלום  פנסיית נכות זכויותיהם האחרות של החולים אינן נפגעות.


גמלת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד – אלה שני אמצעי סיוע  בכסף או בעזרה ממשית על ידי עובדים , המיועדים לחולים  שאינם מסוגלים לשרת את עצמם בפעולות היום-יום (ניידות, לבוש והסרת בגדים, רחצה, דאגה להיגיינה, הכנת מזון, טיפול בבית, תקשורת וכו'.


ילדים החולים בסכרת מטיפוס 1 (סכרת נעורים) – בחלק מהילדים, כאשר המחלה  החלה בגיל צעיר מאד או שקיים קושי רב בהשגת האיזון הנדרש ניתן להגיש בקשה להכרה  בילד החולה כ "ילד נכה". הכרה כזאת מבטיחה  מימון לסייעת (או סייע)  שילוו את הילד  ויקלו על ההורים  להמשיך בעבודתם.

המומחים שלנו רואים אותך. נשמח להזמינך לפגישת היכרות ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, בה נתוודע למקרה האישי שלך, ונציג את הדרכים בהן נוכל לסייע לך בתהליך מימוש הזכויות הרפואיות שלך, בצורה המקצועית, הקלה והמהירה ביותר.

חשוב שתדעו


זכויות נוספות בגין מחלת הסוכרת מגופים שונים

* המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי

יתכן ומגיעות לך זכויות רפואיות. 
אנחנו כאן עבורך, עם הרופאים, מנהלי הלקוח ואנשי המקצוע שלנו, היודעים להתנהל מול כל גוף הקשור למימוש זכויות. 

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

עוד על סכרת

עוד על סכרת
  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page